JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Säkerhetskontroll - praktisk information

Från och med den 2 oktober 2017 kommer det att vara en säkerhetskontroll vid inpassering i allmänhetens utrymmen. Genom kontrollen kommer säkerheten att höjas vid tingsrätten. Beslutet om säkerhetskontroll finns tillgängligt på bl.a. tingsrättens hemsida och Facebook-sida.

 

Det kommer dock att gå att ta sig till receptionen utan att passera säkerhetkontrollen.

 

Det kommer att ta viss tid att passera kontrollen. Kom därför i god tid.

 

Undantagna från säkerhetskontrollen är enligt lag tingsrättens anställda, nämndemän och andra som infinner sig i tingsrätten när de utöver allmän tjänst eller offentligt uppdrag och advokater. I beslutet om säkerhetskontroll har vidare även vissa andra inskränkningar i gjorts.

 

I praktiskt hänseende gäller följande för att undantas från säkerhetskontrollen:

  • Nämndemän måste styrka sin identitet. Kontroll görs mot nämndemannaregistret.
  • Åklagare måste uppvisa tjänstelegitimation eller på annat sätt styrka sin identitet.
  • Advokater måste styrka sin identitet. Kontroll kan göras mot Advokatsamfundets matrikel.
  • Den som inställer sig i egenskap av offentlig försvarare, målsägandebiträde, rättshjälpsbiträde och särskild företrädare för barn ska visa legitimation och kallelse.
  • Den som i övrigt inställer sig på grund av allmänt tjänst, t.ex. företrädare för Kriminalvården, socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket, ska uppvisa tjänstelegitimation eller kallelse vari myndigheten kallats till tingsrätten.
  • Polismän, även uniformerade, måste uppvisa tjänstelegitimation.

 

Tolkar ska gå igenom säkerhetskontrollen.

 

Vid ev. frågor går det bra att kontakta tingsrättens säkerhetsansvarige ordningsvakt Lars Strömberg, tel. 070-182 19 00, lars.stromberg@dom.se.

 
Senast ändrad: 2018-03-26