JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Riktlinjer för listor om advokaters helgberedskap

Eskilstuna tingsrätten fullgör helgberedskap enligt förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. Helgberedskapen delas med Nyköpings tingsrätt och är fördelad så att tingsrätterna har beredskap i princip varannan helg. Helgberedskapen avser båda tingsrätternas domkretsar.

 

Det förutsätts att även en advokat finns tillgänglig under helgen. Bestämmelser om ersättning för sådant arbete finns bl.a. i DVFS 2016:12.

 

De advokater som vill delta i helgberedskapen när Eskilstuna tingsrätt har beredskap ska senast den 1 november varje år skriftligen anmäla detta till tingsrätten. Tingsrätten kommer varje år att skicka ut en inbjudan att anmäla intresse.

 

För att få sättas upp på listan krävs att juristen har varit advokat i minst två år, har särskild erfarenhet av brottmål och bedriver verksamhet från ett kontor i tingsrättens domkrets. I den mån det föreligger rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg för t.ex. resa ska detta debiteras från det kontoret om inte den faktiska kostnaden är lägre.

 

Om antalet intresseanmälningar överstiger det antal helger som Eskilstuna tingsrätt ansvarar för kommer det genom lottning att avgöras vilka advokater som sätts upp på listan för helgberedskap. Fördelningen över året kommer sedan att göras slumpvis. Några särskilda önskemål om tjänstgöringens förläggning kommer inte att beaktas av tingsrätten. Om en indelad advokat får förhinder för tjänstgöringen ska advokaten själv hitta en ersättare och så snart som möjligt anmäla detta till tingsrätten och till Åklagarkammaren i Eskilstuna. Ersättaren ska uppfylla de krav som nämns ovan.

 

Dessa riktlinjer ska tillämpas för helgberedskapen från och med 2018.
Senast ändrad: 2017-10-23