JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Inbjudan till advokater att anmäla intresse för helgberedskap

[2017-10-23] Eskilstuna tingsrätt

Härmed inbjuds advokater i domkretsen att anmäla intresse för helgberedskap. Anmälan ska vara tingsrätten tillhanda senast den 1 november 2017 och görs per e-post till Eskilstuna.tingsratt@dom.se. Ange Intresseanmälan för helgberedskap dnr 2017/100-54 i ärendemeningen.

Enligt tingsrättens Riktlinjer för listor om advokaters helgberedskap ska den advokat som vill delta i tingsrättens helgberedskap skriftligen anmäla detta till tingsrätten senast den 1 november varje år. Länk till riktlinjerna finns längst ner på sidan.

 

För att få delta i helgberedskapen krävs att juristen har varit advokat i minst två år, har särskild erfarenhet av brottmål och bedriver verksamhet från ett kontor i tingsrättens domkrets.

 

Av anmälan ska framgå när advokattiteln erhölls och – kortfattat – vilken erfarenhet av brottmål som anmälaren har. I anmälan ska också anges telefonnummer där advokaten kan nås under en helgberedskap.

 

Om antalet intresseanmälningar överstiger det antal helger som Eskilstuna tingsrätt ansvarar för kommer det genom lottning att avgöras vilka advokater som sätts upp på listan för helgberedskap. Fördelningen över året kommer sedan att göras slumpvis. Några särskilda önskemål om tjänstgöringens förläggning kommer inte att beaktas av tingsrätten.

Per Lennerbrant
Lagman

http://www.eskilstunatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Riktlinjer-for-listor-om-advokaters-helgberedskap/

Senast ändrad: 2017-10-23

För mer information kontakta: