JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Eskilstuna tingsrätt har idag meddelat dom i målet avseende bl.a. två olika fall av våldtäkt i Strängnäs

[2015-12-01] Eskilstuna tingsrätt

När det gäller åtalet för den första våldtäkten döms den åtalade mannen för våldtäkt till fängelse 2 år och 6 månader. Mannen utvisas även ur riket och förbjuds återvända hit före 2025-12-01. Mannen ska vidare betala skadestånd till målsäganden med 117 474 kr.

När det gäller den andra våldtäkten döms en annan åtalad man för grov våldtäkt till fängelse 4 år. Brottet bedöms som grovt då mannen har genomfört våldtäkten tillsammans och i samförstånd med en okänd man. Tingsrätten anser det dock inte klarlagt att mannen kände till den första våldtäkten, vilket åklagaren gjort gällande. Utvisningsyrkandet ogillas på den grunden att det för närvarande är ett generellt hinder mot att verkställa utvisningar till Syrien. Mannen ska betala skadestånd till målsäganden med 167 474 kr.

De båda åtalade männen döms mot sina nekanden. Tingsrätten anser att målsäganden har lämnat en mycket trovärdig redogörelse för händelseförloppet. Hennes uppgifter får starkt stöd av teknisk bevisning, främst i form av DNA-bevisning, samt rättsintyg och övrig bevisning. Tingsrätten anser därför att det är styrkt att männen begått de åtalade brotten. Männen ska kvarbli i häkte.

Den man som döms för grov våldtäkt åtalades även för sexuellt ofredande mot en annan målsägande. Detta åtal ogillas.

Senast ändrad: 2015-12-01

För mer information kontakta:

Nina Stubbe
Lagman
016-40 303 50

Målnummer:

B 2084-15