JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Arkiv

I tingsrättens arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1971 och framåt. Handlingar före 1971 finns hos Landsarkivet i Uppsala, tfn 010-476 84 00, länk till hemsida!

Handlingar rörande Inskrivningsärenden finns hos Landsarkivet i Härnösand, 010-476 80 00, länk till hemsida!

Tingsrättens arkiverade handlingar är offentliga handlingar med ett fåtal undantag. Exempel på handlingar som förvaras i arkivet är akter i brottmål, tvistemål och ärenden, dom- och beslutsböcker.
Senast ändrad: 2016-12-09